+420 604 824 094

Opravy prasklin autoskel

Oprava prasklin autoskel v našem autoservisu probíhá pomocí profesionální německé technologie PS Service Systeme s platnou homologací od Ministerstva dopravy ČR. Téměř 80% prasklin vzniklých od odletujícího kamínku je možné pomocí námi používané metody technicky opravit.

Oprava autoskel scelením

Oprava prasklin autoskel je v dnešní době běžnou alternativou ke kompletní výměně čelního skla. Tuto metodu opravy používají plnohodnotně autorizované servisy BMW, Mercedes – Benz, Audi, Toyota a další. Výrobci vozidel schvalují opravu prasklin jako vhodnou vhodnou alternativu k celkové výměně čelního skla.

Čelní sklo již není potřeba měnit kvůli malé prasklině od odletujícího kamínku.

Co znamená oprava praskliny scelením?

Oprava prasklin scelením probíhá vždy z venkovní strany přímo na vozidle bez nutnosti z vozidla cokoliv demontovat.

Oprava praskliny scelením spočívá v odsátí vzduchy z praskliny a následně její vyplnění speciální pryskyřicí, která má stejný lom světla jako samotné autosklo. Toto probíhá systematicky za pomocí tlaku a podtlaku, do doby než se odsaje veškerý zbylý vzduch a místa praskliny budou vyplněny pryskyřicí. V konečné fázi přichází na řadu UV lampa pro vytvrzení pryskyřice.

Prvním a hlavním cílem opravy je obnovení pevnosti a stability autoskla. Druhým cílem je optické zlepšení v místě praskliny tak aby prasklina na první pohled nebyla z vnější části vidět, ovšem musíte počítat s tím, že oprava nese menší vizuální stopy v závislosti na typu praskliny.

Oprava prasklin scelením probíhá vždy z venkovní strany přímo na vozidle bez nutnosti z vozidla cokoliv demontovat.

V jaké části autoskla není možné praskliny opravovat?

Opravy prasklin scelením se podle směrnice EHK č.43 nemůže provádět v zorném poli řidiče. Zorné pole přitom není definováno plochou, kterou zabírají oba stěrače. Jedná se o stranu řidiče 15 cm na každou stranu od osy volantu s horní a spodní hranicí, kterou zabírá stěrač.

Dále není možné opravovat praskliny 15 cm a blíže k okraji skla. V těchto místech je veliké pnutí způsobené spojem autoskla s karoserií a opravovat autosklo v těchto místech nese riziko vzniku ještě větší praskliny.

Výjimkou je pokud se jedná o praskliny, které jsou v zorném poli řidiče. Dále není možné opravovat praskliny 20 cm a blíže k rámu karoserie, jelikož v těchto místech je veliké pnutí a hrozilo vzniku ještě větší praskliny při opravě.

Je po opravě stále něco poznat?

Každá oprava autoskel po sobě zanechá detailní vizuální stopy, které se mohou lišit v závislosti na typu a velikosti původní praskliny. Ovšem ve většině případů původní prasklina není vidět při pohledu na čelní sklo z venkovní strany.

Na vzorovém skle v našem autoservisu můžete vidět vizuální detaily po opravě.

V případě nespokojenosti s optickými detaily autoskla po opravě vám autosklo můžeme vyměnit a opravu nebudete platit.

S posouzením opravy Vašeho autoskla Vám velice rádi pomůžeme!

Musí mít technologie opravy autoskel scelením nějaký certifikát či atest?

I oprava čelního skla scelením je zásahem do homologace vozidla, tudíž by správně všechny technologie pro tyto opravy měly získat schválení od Ministerstva dopravy ČR, na základě čeho vydá ministerstvo dopravy ATEST 8SD.

Námi používaní technologii PS Service Systeme má samozřejmě platnou homologaci. Ke každé opravě vydáme zákazníkovi platný atest pro případnou kontrolu ze strany STK.

Technologie PS Service Systeme pro opravu prasklin scelením má řádný ATEST 8SD 3129.

Jaké typy a druhy autoskel je možné opravit?

Naší metodou pro opravu prasklin je možné opravit dvouvrstvá autoskla. Nehraje roli jestli se jedná o obyčejné čiré, vyhřívané, reflexní autosklo.

Které autoskla naopak není možné opravovat?

Určitě není možné opravovat kalená autoskla, která se používají převážně pro boční stahovací skla. Tyto skla se při rozbití rozletí na tisíce kousků a bodová poškození jako u čelních skel u nich nenaleznete.

Výhody opravy prasklin oproti kompletní výměně autoskla

Finanční výhody: I s připojištěním čelního skla nemusí být limit připojištění dostatečný pro uhrazení celé částky autoskla od pojišťovny. Jde především o špatně nastavené limity, kdy klienti uzavřou nízký limit pro optimalizaci ceny za připojištění.

Vozidla s původním originálním autoskel můžou mít větší prodejní hodnotu.

Cena výměny autoskla může v některých případech překročit dokonce cenu celého vozidla. Často se tak jedná o starší vozidla francouzských a italských značek, které jsou vybaveny reflexními, vyhřívanými autoskly s dešťovým senzorem u kterých se pohybuje cena 20 000 kč za samotné autosklo a zároveň nemožnost náhrady za obyčejné čiré sklo kvůli držáku zpětného zrcátka.

Při prasklině na čelním skle hrozí pokuta až do výše 10 000 kč a ztráta až 5 bodů!

Časové výhody: Kdo v dnešní uspěchané době nepotřebuje vozidlo každý den k dispozici? Řada zákazníků upřednostňuje rychlou opravu praskliny na počkání (cca 1h) před kompletní výměnou a odstavení vozu na celý den. Po opravě praskliny je vozidlo schopné ihned provozu.

Technické výhody: Řada klientů upřednostňuje šetrnější opravu praskliny bez nutnosti demontáže čehokoliv přímo na samotném vozidle. Pokud samotnou výměnu autoskla neprovádí osoba, která má bohaté zkušenosti hrozí samozřejmě riziko poškození karoserie při vyřezávání autoskla a možných vzniků netěsnosti při špatném nanesení lepidla.

Hraje roli stáří praskliny a míra jejího znečištění?

Naše technologie na opravy prasklin má právě velkou výhodu oproti jiným metodám, kdy je možné technicky opravit i starší typy prasklin. Každopádně vždy dosáhneme lepších vizuálních výsledků oprav s “čerstvou” prasklinou, tudíž je lepší opravu zbytečně neodkládat.

Opravujete praskliny z připojištění vozidel?

Opravy autoskel scelením v našem autoservisu bohužel neposkytujeme kvůli časově náročné byrokracii s pojišťovnou.

Kolik stojí oprava jedné praskliny?

Cena opravy je závislá na typu a velikosti praskliny. Přesnou cenu jsme schopni určit až na místě po detailní vizuální kontrole. Řádově se však cena za opravu jedné prakliny pohybujeme kolem 1000 Kč.